سپتامبر 2017

توسعه زیر ساخت های دومینو لجستیک

1 سپتامبر , 2017 دسته‌بندی نشده

توسعه زیر ساخت های دومینو لجستیک

دومینو لجستیک به عنوان یکی از کسب و کارهای غزال مورد حمایت شتابدهنده پرش درتازه ترین رونمایی از محصول خود سامانه هوشمند داده کاوی بار را با استفاده از توانمندی های درونی تیم دومینولجستیک رونمایی نمود. در این سامانه امکان پیش بینی درخواست بار در دوره های زمانی مشخص بر حسب نوع بار و ناوگان […]

توسعه شبکه هدایت حرفه ای پرش

1 سپتامبر , 2017 دسته‌بندی نشده

توسعه شبکه هدایت حرفه ای پرش

در ماه جاری با استفاده از سامانه ارزیابی و جذب مربیان،مشاوران و مرشدان شتابدهنده پرش تعداد 12 نفر هدایت گر کسب و کار در حوزه های مختلف به مجموعه شبکه مربیان حرفه ای پرش اضافه شده اند . توسعه شبکه هدایت حرفه ای یکی از راهبردهای اصلی شتاب دهنده پرش در دوره جدید فعالیت خود […]